registreer

Disclaimer

Ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de applicatie, hierna te benoemen AsiBot op www.asibot.nl, geeft u expliciet toestemming om uw persoonsgegevens (in versleutelde vorm) en schrijfdata integraal en voor onbeperkte tijd op te slaan, te analyseren en te publiceren ten behoeve van wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

Uw data worden in versleutelde vorm opgeslagen, dit houdt in dat de gegevens door de onderzoekers niet zijn te herleiden tot uw persoon (pseudonimisering). Deze pseudonimisering is alleen ongedaan te maken met behulp van de sleutel, welke in het bezit is van het Meertens Instituut, Amsterdam. De pseudonimiserig wordt alleen ongedaan gemaakt als de gebruiker daarom vraagt of als geautomatiseerd contact opgenomen wordt met de gebruiker.

De wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden vallen onder een Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licentie. Hetzelfde geldt voor de teksten die met AsiBot zijn geschreven. Deze gegevens zullen enkel voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden worden aangewend en deze activiteiten hebben geen commercieel oogmerk. Voorts gelden de voorwaarden en condities geformuleerd in de algemene voorwaarden van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

sluit

AsiBot is ontwikkeld door Folgert Karsdorp (Meertens Instituut, Amsterdam), Enrique Manjavacas, Ben Burtenshaw en Mike Kestemont (Universiteit AntwerpenACDC / CLiPS). De vormgegeving is verzorgd door Basten Stokhuyzen (BSTN).

Met dank aan Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek en NBD Biblion (Nederland Leest).

De schrijfwedstrijd is mede mogelijk gemaakt door ADR Nieuwsmedia.